کافه گفت‌وگو؛ گامی برای شنیدن حرف مردم

برنامه کافه گفت‌وگو که به‌همت همسنگرهای مسجدی هرشب حداقل در 10 نقطه شهر مشهد برپا می‌شود، برای گفت‌وگوی تعاملی واقعی و به‌صورت تریبون آزاد شنونده سخنان مردم است.

DSC_6691.JPG
2024-02-24 09:43:43

.

مشاهده DSC_6644.JPG
DSC_6644.JPG
مشاهده DSC_6661.JPG
DSC_6661.JPG
مشاهده DSC_6673.JPG
DSC_6673.JPG
مشاهده DSC_6685.JPG
DSC_6685.JPG
مشاهده DSC_6691.JPG
DSC_6691.JPG
مشاهده DSC_6696.JPG
DSC_6696.JPG
مشاهده DSC_6709.JPG
DSC_6709.JPG
مشاهده DSC_6763.JPG
DSC_6763.JPG
مشاهده DSC_6767.JPG
DSC_6767.JPG
    بیان دیدگاه