اکران پارچه‌نگاشت‌های مناسبتی در سطح شهر بجنورد

به‌همت همسنگرهای مسجدی، اکران شهری پارچه‌نگاشت‌های مناسبتی با موضوع انتخابات و عید نیمه شعبان، در شهر بجنورد صورت گرفت.

photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۱۵-۴۲-۲۶.jpg
2024-02-24 13:11:09

.

مشاهده 1.jpg
1.jpg
مشاهده 2.jpg
2.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۱۳-۰۲-۴۳.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۱۳-۰۲-۴۳.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۱۳-۰۲-۴۶.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۱۳-۰۲-۴۶.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۱۵-۴۲-۲۶ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۱۵-۴۲-۲۶ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۱۵-۴۲-۲۷.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۱_۱۵-۴۲-۲۷.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۳_۰۶-۵۸-۴۲.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۳_۰۶-۵۸-۴۲.jpg
    بیان دیدگاه

    نظرات