اجرای برنامه کافه گفت‌وگو در مناطق پرتردد مشهد

برنامه کافه گفت‌وگو با هدف افزایش مشارکت و حضور حداکثری در انتخابات پیش رو و البته ایجاد فضای رقابت سالم بین نامزدهای این انتخابات در حال برگزاری است. 

photo_2024-02-28_09-31-48.jpg
2024-02-28 10:06:00

.

مشاهده DSC_6771.jpg
DSC_6771.jpg
مشاهده DSC_6774.jpg
DSC_6774.jpg
مشاهده DSC_6788.jpg
DSC_6788.jpg
مشاهده DSC_6810.jpg
DSC_6810.jpg
مشاهده photo_2024-02-28_09-30-56.jpg
photo_2024-02-28_09-30-56.jpg
مشاهده photo_2024-02-28_09-31-48.jpg
photo_2024-02-28_09-31-48.jpg
مشاهده photo_2024-02-28_09-32-25.jpg
photo_2024-02-28_09-32-25.jpg
مشاهده photo_2024-02-28_09-32-36.jpg
photo_2024-02-28_09-32-36.jpg
مشاهده photo_2024-02-28_09-33-40.jpg
photo_2024-02-28_09-33-40.jpg
مشاهده photo_2024-02-28_09-36-19.jpg
photo_2024-02-28_09-36-19.jpg
مشاهده photo_2024-02-28_09-36-39.jpg
photo_2024-02-28_09-36-39.jpg
مشاهده photo_2024-02-28_09-37-00.jpg
photo_2024-02-28_09-37-00.jpg
    بیان دیدگاه