نشست خبری دهه تکریم مساجد

نشست خبری دهه تکریم مساجد پیرامون فعالیت‌های مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در استقبال از ماه مبارک رمضان، برگزار شد.

DSC_7053.jpg
2024-03-04 13:54:05

.

مشاهده DSC_7053.jpg
DSC_7053.jpg
مشاهده DSC_7055.jpg
DSC_7055.jpg
مشاهده DSC_7057.jpg
DSC_7057.jpg
مشاهده DSC_7059.jpg
DSC_7059.jpg
مشاهده DSC_7065.jpg
DSC_7065.jpg
مشاهده DSC_7066.jpg
DSC_7066.jpg
مشاهده DSC_7068.jpg
DSC_7068.jpg
مشاهده DSC_7070.jpg
DSC_7070.jpg
مشاهده DSC_7072.jpg
DSC_7072.jpg
مشاهده DSC_7075.jpg
DSC_7075.jpg
مشاهده DSC_7077.jpg
DSC_7077.jpg
    بیان دیدگاه