شصت و چهارمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و بیست و یکمین دوره آموزشی بدو خدمت خدّام برگزار شد

شصت و چهارمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و بیست و یکمین دوره آموزشی بدو خدمت خدّام شهرستان کوهسرخ، در مسجد امام حسن مجتبی# شهر ریوش برگزار شد.

photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۱-۰۶.jpg
2024-03-09 10:59:20

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، شصت و چهارمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا و بیست و یکمین دوره آموزشی بدو خدمت خدّام شهرستان کوهسرخ، با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد این شهرستان در مسجد امام حسن مجتبی# شهر ریوش برگزار شد.

نگاه تمدنی به مسجد، آشنایی با جایگاه ارکان مساجد، آشنایی با ظرفیت‌های مساجد و مهارت ارتباط مؤثر از سرفصل‌هایی بود که در این دوره تدریس شد.

این دوره آموزشی‌، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمود رضایی، امام جمعه کوهسرخ، حجت‌الاسلام والمسلمین امامی، معاون جذب و آموزش و حجت‌الاسلام بهرامی، مدیر آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان ‌و سایر اساتید برگزار شد.

گفتنی است، مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در راستای رسیدن به مسجد تراز اسلامی، دوره‌های بدو امامت، بدو خدمت و ضمن خدمت را برای ارکان مساجد اعم از امام جماعت، اعضای هیئت امنا و خدام، برگزار می‌کند.

مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۱-۰۷ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۱-۰۷ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۱-۰۷.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۱-۰۷.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۱-۰۸ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۱-۰۸ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۱-۰۸.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۱-۰۸.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۳-۲۶.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۹-۵۳-۲۶.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۹_۱۳-۳۱-۲۹.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۹_۱۳-۳۱-۲۹.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۹_۱۳-۳۱-۳۰ (3).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۹_۱۳-۳۱-۳۰ (3).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۹_۱۳-۳۱-۳۰.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۹_۱۳-۳۱-۳۰.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۹_۱۳-۳۱-۳۱ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۹_۱۳-۳۱-۳۱ (2).jpg
    بیان دیدگاه