هفتادمین میز مشاوره حقوقی برگزار شد

هفتادمین برنامه میز مشاوره حقوقی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، ناحیه شهید دارائی این مرکز و کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلای مشهد، در مسجد 72 تن (مشهد، دور میدان امام حسین)، برگزار شد.

DSC_7790.JPG
2024-03-11 10:08:04

.

مشاهده DSC_7790.JPG
DSC_7790.JPG
مشاهده DSC_7797.JPG
DSC_7797.JPG
مشاهده DSC_7815.JPG
DSC_7815.JPG
مشاهده DSC_7817.JPG
DSC_7817.JPG
مشاهده DSC_7820.JPG
DSC_7820.JPG
مشاهده DSC_7826.JPG
DSC_7826.JPG
مشاهده DSC_7837.JPG
DSC_7837.JPG
مشاهده DSC_7838.JPG
DSC_7838.JPG
    بیان دیدگاه