مراسم معارفه دبیر جدید منطقه شهید حجت‌الاسلام علوی نسب برگزار شد

مراسم معارفه حجت‌الاسلام سیدمهدی محمدی، دبیر جدید منطقه شهید حجت‌الاسلام علوی نسب مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرزاده، معاون اجرایی این مرکز  برگزار شد.

DSC_7742.jpg
2024-03-11 13:19:17

.

مشاهده DSC_7564.jpg
DSC_7564.jpg
مشاهده DSC_7580.jpg
DSC_7580.jpg
مشاهده DSC_7625.jpg
DSC_7625.jpg
مشاهده DSC_7628.jpg
DSC_7628.jpg
مشاهده DSC_7648.jpg
DSC_7648.jpg
مشاهده DSC_7667.jpg
DSC_7667.jpg
مشاهده DSC_7670.jpg
DSC_7670.jpg
مشاهده DSC_7697.jpg
DSC_7697.jpg
مشاهده DSC_7715.jpg
DSC_7715.jpg
مشاهده DSC_7742.jpg
DSC_7742.jpg
مشاهده DSC_7755.jpg
DSC_7755.jpg
مشاهده DSC_7773.jpg
DSC_7773.jpg
مشاهده DSC_7780.jpg
DSC_7780.jpg
    بیان دیدگاه