80نفر از زیارت اولی‌های روستاهای شهرستان کاشمر به زیارت حضرت ثامن‌الحجج علیه‌السلام مشرف شدند

در ماه مبارک رمضان در قالب طرح «ضیافت رضوان» 80نفر از زیارت اولی‌های روستاهای شهرستان کاشمر به زیارت حضرت ثامن‌الحجج علیه‌السلام مشرف و در مسجد حضرت جواد الاثمه (پیچ تلگرد) اسکان یافتند.

DSC_8232.jpg
2024-03-30 12:13:12

.

مشاهده DSC_8142.jpg
DSC_8142.jpg
مشاهده DSC_8146.jpg
DSC_8146.jpg
مشاهده DSC_8158.jpg
DSC_8158.jpg
مشاهده DSC_8168.jpg
DSC_8168.jpg
مشاهده DSC_8192.jpg
DSC_8192.jpg
مشاهده DSC_8195.jpg
DSC_8195.jpg
مشاهده DSC_8231.jpg
DSC_8231.jpg
    بیان دیدگاه