هفتاد و یکمین میز مشاوره حقوقی برگزار شد

هفتاد و یکمین برنامه میز مشاوره حقوقی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، ناحیه شهید اصلانی این مرکز و کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلای مشهد، در مسجد علی بن موسی الرضا # (مشهد، سیدی -انتهای شهید اصلانی 70) برگزار شد.

۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۰۵۱۲.jpg
2024-04-15 08:55:10

.

مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۸۴۵۰۱.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۸۴۵۰۱.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۰۷۰۷.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۰۷۰۷.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۰۷۲۳.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۰۷۲۳.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۰۷۳۴.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۰۷۳۴.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۰۸۴۱.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۰۸۴۱.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۲۰۳.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۲۰۳.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۷۲۸.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۷۲۸.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۷۳۶.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۷۳۶.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۷۵۴.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۷۵۴.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۹۵۰.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۹۵۰.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۹۵۷.jpg
۲۰۲۴۰۴۱۴_۱۹۱۹۵۷.jpg
مشاهده IMG_20240414_193559.jpg
IMG_20240414_193559.jpg
    بیان دیدگاه