هفتاد و سومین میز مشاوره حقوقی برگزار شد

هفتاد و سومین برنامه میز مشاوره حقوقی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، ناحیه شهید دارایی این مرکز و همکاری مرکز وکلای قوه قضائیه، در مسجد حضرت ابوالفضل# (بلوار شاهنامه، شاهنامه 56، شهید دهقان 16) برگزار شد.

0d98f1bf-9c6b-4316-b25b-5827b4bddb9c.jpg
2024-04-22 10:13:49

.

مشاهده 0b3cb82d-2101-42f3-8653-c40b224be80d.jpg
0b3cb82d-2101-42f3-8653-c40b224be80d.jpg
مشاهده 1.jpg
1.jpg
مشاهده 1ebec221-6883-4b6f-8654-a5acdb27a80b.jpg
1ebec221-6883-4b6f-8654-a5acdb27a80b.jpg
مشاهده 94752a9e-462d-4a9a-b430-ad11569f3d14.jpg
94752a9e-462d-4a9a-b430-ad11569f3d14.jpg
مشاهده 98fb97a2-41d6-4249-9bf4-d49519cbc016.jpg
98fb97a2-41d6-4249-9bf4-d49519cbc016.jpg
مشاهده befc7901-6d22-427c-8970-5052eb3e9120.jpg
befc7901-6d22-427c-8970-5052eb3e9120.jpg
    بیان دیدگاه