هفتاد و پنجمین برنامه میز مشاوره حقوقی برگزار شد

هفتاد و پنجمین برنامه میز مشاوره حقوقی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و مرکز وکلای قوه قضائیه، در مسجد الرضا# (بلوار ملک الشعرا بهار، بهار 38) برگزار شد.

IMG_20240505_192355.jpg
2024-05-06 11:30:17

.

مشاهده IMG_20240505_191704.jpg
IMG_20240505_191704.jpg
مشاهده IMG_20240505_192133.jpg
IMG_20240505_192133.jpg
مشاهده IMG_20240505_192321.jpg
IMG_20240505_192321.jpg
مشاهده IMG_20240505_192346.jpg
IMG_20240505_192346.jpg
مشاهده IMG_20240505_192355.jpg
IMG_20240505_192355.jpg
مشاهده IMG_20240505_192928.jpg
IMG_20240505_192928.jpg
مشاهده IMG_20240505_193025.jpg
IMG_20240505_193025.jpg
مشاهده IMG_20240505_193034.jpg
IMG_20240505_193034.jpg
مشاهده IMG_20240505_193056.jpg
IMG_20240505_193056.jpg
    بیان دیدگاه