چهارمین همایش طرح پیوند مسجد و مدرسه برگزار شد

چهارمین همایش طرح پیوند مسجد و مدرسه با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و اداره آموزش‌وپرورش منطقه هفت مشهد برای همکاری مساجد و مدارس این منطقه برگزار شد.

۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۱۹۴۳.jpg
2024-05-16 20:04:38

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، چهارمین همایش طرح پیوند مسجد و مدرسه با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی این مرکز و اداره آموزش‌وپرورش منطقه هفت مشهد برای همکاری مساجد و مدارس این منطقه برگزار شد.

این برنامه با حضور مدیران مساجد و مدارس اطراف هر مسجد منطقه هفت اداره آموزش‌وپرورش مشهد و با سخنرانی حجت‌الاسلام حیدری، مدیر فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان برگزار شد.

در ادامه این برنامه کارگروه‌های بررسی ظرفیت‌های همکاری بین مدیران مدارس و مدیران و اعضای هیئت امنای مساجد تشکیل شده و مسائلی مثل چگونگی رفت‌وآمد دانش‌آموزان به مسجد، موانع حضور دانش‌آموزان در مسجد، عوامل استقبال کم دانش‌آموزان از مساجد مطرح و به بررسی راهکارها پرداخته شد.

گفتنی است، در پایان نیز موارد بررسی‌شده در این کارگروه‌ها در در قالب تفاهم‌نامه‌های همکاری بین مساجد و مدارس این منطقه امضا شد.

مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۱۴۵۲.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۱۴۵۲.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۱۸۱۱.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۱۸۱۱.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۱۸۳۰.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۱۸۳۰.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۲۰۰۱.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۲۰۰۱.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۲۰۱۲.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۲۰۱۲.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۰۵۷.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۰۵۷.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۱۱۰.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۱۱۰.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۱۲۴.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۱۲۴.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۱۴۴.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۱۴۴.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۲۱۲.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۲۱۲.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۲۵۵.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۲۵۵.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۳۰۲.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۳۰۲.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۸۰۵.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۸۰۵.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۸۳۳.jpg
۲۰۲۴۰۵۱۳_۱۶۵۸۳۳.jpg
    بیان دیدگاه