درس اخلاق اداری این هفته مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان

درس اخلاق اداری این هفته کارکنان مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین زمانی فرد، استاد درس خارج حوزه علمیه خراسان برگزار شد.

DSC_3240.jpg
2024-06-13 11:52:02

.

مشاهده DSC_3203.jpg
DSC_3203.jpg
مشاهده DSC_3205.jpg
DSC_3205.jpg
مشاهده DSC_3208.jpg
DSC_3208.jpg
مشاهده DSC_3210.jpg
DSC_3210.jpg
مشاهده DSC_3255.jpg
DSC_3255.jpg
مشاهده DSC_3259.jpg
DSC_3259.jpg
مشاهده DSC_3260.jpg
DSC_3260.jpg
مشاهده DSC_3262.jpg
DSC_3262.jpg
مشاهده DSC_3266.jpg
DSC_3266.jpg
مشاهده DSC_3288.jpg
DSC_3288.jpg
مشاهده DSC_3303.jpg
DSC_3303.jpg
مشاهده DSC_3306.jpg
DSC_3306.jpg
مشاهده DSC_3319.jpg
DSC_3319.jpg
مشاهده DSC_3324.jpg
DSC_3324.jpg
مشاهده DSC_3325.jpg
DSC_3325.jpg
    بیان دیدگاه