جلسه توجیهی شبکه اعزام مبلغ به مساجد برگزار شد

جلسه توجیهی شبکه اعزام مبلغ و مدیریت تبلیغ در خصوص جهاد تبیین در قالب سامانه اعزام سخنران، با حضور معاون اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و مدیر تبلیغ این مرکز در ساختمان محراب این مرکز برگزار شد.

RkhLdWRFdEV3NkJGemZNU1dHTW5yQT09OjrFrdCkxb7Si8W4wp1rGsWh.jpg
2024-06-13 09:04:08

.

مشاهده DSC00845.jpg
DSC00845.jpg
مشاهده DSC00847.jpg
DSC00847.jpg
مشاهده DSC00850.jpg
DSC00850.jpg
مشاهده DSC00855.jpg
DSC00855.jpg
مشاهده DSC00857.jpg
DSC00857.jpg
مشاهده DSC00860.jpg
DSC00860.jpg
مشاهده DSC00861.jpg
DSC00861.jpg
    بیان دیدگاه