هشتاد و نهمین برنامه میز خدمت برگزار شد

هشتاد و نهمین برنامه میز خدمت، با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان با فرمانداری شهرستان مشهد و ادارات استان خراسان رضوی، با حضور محسن داوری، فرماندار مشهد در ‌‌مسجد حضرت علی بن ابیطالب دهستان میامی روستای قزقان بخش احمد آباد برگزار شد.

1.jpg
2024-06-20 19:17:24

.

مشاهده 1.jpg
1.jpg
مشاهده DSC_3896.jpg
DSC_3896.jpg
مشاهده DSC_3964.jpg
DSC_3964.jpg
مشاهده DSC_3998.jpg
DSC_3998.jpg
مشاهده DSC_4003.jpg
DSC_4003.jpg
مشاهده DSC_4007.jpg
DSC_4007.jpg
مشاهده DSC_4009.jpg
DSC_4009.jpg
مشاهده DSC_4012.jpg
DSC_4012.jpg
مشاهده DSC_4030.jpg
DSC_4030.jpg
مشاهده DSC_4037.jpg
DSC_4037.jpg
مشاهده DSC_4044.jpg
DSC_4044.jpg
مشاهده DSC_4049.jpg
DSC_4049.jpg
مشاهده DSC_4057.jpg
DSC_4057.jpg
مشاهده DSC_4075.jpg
DSC_4075.jpg
مشاهده DSC_4085.jpg
DSC_4085.jpg
مشاهده DSC_4091.jpg
DSC_4091.jpg
مشاهده DSC_4112.jpg
DSC_4112.jpg
مشاهده DSC_4120.jpg
DSC_4120.jpg
مشاهده DSC_4125.jpg
DSC_4125.jpg
مشاهده DSC_4142.jpg
DSC_4142.jpg
مشاهده DSC_4162.jpg
DSC_4162.jpg
مشاهده DSC_4183.jpg
DSC_4183.jpg
مشاهده DSC_4185.jpg
DSC_4185.jpg
مشاهده DSC_4195.jpg
DSC_4195.jpg
مشاهده DSC_4202.jpg
DSC_4202.jpg
مشاهده DSC_4213.jpg
DSC_4213.jpg
    بیان دیدگاه