دوره توانمندسازی تبلیغی «مثل ابراهیم»

دوره توانمندسازی تبلیغی «مثل ابراهیم» با حضور ائمه جماعات و مسئولان مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد،

TkNjZnZXdUtjejhVOHBzbU91dXZUdz09OjrFrdCkxb7Si8W4wp1rGsWh.jpg
2024-06-20 14:41:52

.

مشاهده 6X6A1925.jpg
6X6A1925.jpg
مشاهده DSC_3672.jpg
DSC_3672.jpg
مشاهده DSC_3683.jpg
DSC_3683.jpg
مشاهده DSC_3697.jpg
DSC_3697.jpg
مشاهده DSC_3717.jpg
DSC_3717.jpg
مشاهده DSC_3726.jpg
DSC_3726.jpg
مشاهده DSC_3729.jpg
DSC_3729.jpg
مشاهده DSC_3736.jpg
DSC_3736.jpg
مشاهده DSC_3761.jpg
DSC_3761.jpg
مشاهده DSC_3763.jpg
DSC_3763.jpg
مشاهده DSC_3774.jpg
DSC_3774.jpg
مشاهده DSC_3809.jpg
DSC_3809.jpg
مشاهده DSC_3831.jpg
DSC_3831.jpg
مشاهده DSC_3840.jpg
DSC_3840.jpg
مشاهده DSC_3843.jpg
DSC_3843.jpg
مشاهده DSC_3845.jpg
DSC_3845.jpg
مشاهده DSC_3847.jpg
DSC_3847.jpg
مشاهده DSC_3863.jpg
DSC_3863.jpg
مشاهده DSC_3883.jpg
DSC_3883.jpg
    بیان دیدگاه