هفتاد وچهارمین دوره بدو خدمت امنا برگزار شد

هفتاد و چهارمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا برای اعضای هیئت امنای ناحیه شهید علوی نسب شهرستان مشهد، در مسجد صاحب الزمان $ (نبش شاهنامه 65) برگزار شد.

۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۳۹۰۷.jpg
2024-06-22 12:51:28

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، هفتاد و چهارمین دوره آموزشی بدو خدمت امنا برای 150 نفر از اعضای هیئت امنای ناحیه شهید علوی نسب شهرستان مشهد، در مسجد صاحب الزمان$ (نبش شاهنامه 65) برگزار شد.

نگاه تمدنی به مسجد، آشنایی با جایگاه ارکان مساجد، آشنایی با ظرفیت‌های مساجد و مهارت ارتباط مؤثر از سرفصل‌هایی بود که در دوره آموزشی بدو خدمت امنا‌ تدریس شد.

این دوره آموزشی‌، با حضور حجت‌الاسلام بهرامی، معاون جذب و آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و سایر اساتید برگزار شد.

گفتنی است، مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در راستای رسیدن به مسجد تراز اسلامی، دوره‌های بدو امامت، بدو خدمت و ضمن خدمت را برای ارکان مساجد اعم از امام جماعت، اعضای هیئت امنا و خدام، برگزار می‌کند.

مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۰۹۳۷۳۸.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۰۹۳۷۳۸.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۰۹۳۸۴۴.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۰۹۳۸۴۴.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۰۹۵۰۴۹.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۰۹۵۰۴۹.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۰۹۵۲۲۱.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۰۹۵۲۲۱.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۱۶۰۳.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۱۶۰۳.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۱۶۳۰.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۱۶۳۰.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۱۶۵۱.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۱۶۵۱.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۱۷۲۵.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۱۷۲۵.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۱۸۳۶.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۱۸۳۶.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۳۸۳۰.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۳۸۳۰.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۳۹۰۷.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۳۹۰۷.jpg
مشاهده ۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۴۰۰۴.jpg
۲۰۲۴۰۶۲۱_۱۰۴۰۰۴.jpg
    بیان دیدگاه