سی‌ و یکمین میز مشاوره قضایی برگزار شد

سی و یکمین میز مشاوره قضایی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و اداره‌کل دادگستری خراسان رضوی، با حضور دکتر ولایتی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان و رئیس اداره توسعه حل اختلاف استان خراسان رضوی در مسجدالرضا# (مشهد، شهرک باهنر) ناحیه شهید‌ اصلانی این مرکز، برگزار شد.

DSC_4367.jpg
2024-06-23 10:34:36

.

مشاهده DSC_4300.jpg
DSC_4300.jpg
مشاهده DSC_4305.jpg
DSC_4305.jpg
مشاهده DSC_4315.jpg
DSC_4315.jpg
مشاهده DSC_4317.jpg
DSC_4317.jpg
مشاهده DSC_4318.jpg
DSC_4318.jpg
مشاهده DSC_4321.jpg
DSC_4321.jpg
مشاهده DSC_4325.jpg
DSC_4325.jpg
مشاهده DSC_4330.jpg
DSC_4330.jpg
مشاهده DSC_4341.jpg
DSC_4341.jpg
مشاهده DSC_4353.jpg
DSC_4353.jpg
مشاهده DSC_4355.jpg
DSC_4355.jpg
مشاهده DSC_4363.jpg
DSC_4363.jpg
مشاهده DSC_4365.jpg
DSC_4365.jpg
مشاهده DSC_4374.jpg
DSC_4374.jpg
مشاهده DSC_4378.jpg
DSC_4378.jpg
مشاهده DSC_4382.jpg
DSC_4382.jpg
مشاهده DSC_4384.jpg
DSC_4384.jpg
مشاهده DSC_4387.jpg
DSC_4387.jpg
مشاهده DSC_4392.jpg
DSC_4392.jpg
مشاهده DSC_4442.jpg
DSC_4442.jpg
    بیان دیدگاه