سی‌ ودومین میز مشاوره قضایی برگزار شد

سی و دومین میز مشاوره قضایی، با همکاری مدیریت اجتماعی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان و اداره‌کل دادگستری خراسان رضوی، با حضور حجت الاسلام سیدکاظم احمدی حسینی، دادیار شعبه 436 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 مشهد در  مسجد فاطمه الزهرا  (مشهد، شهرک مهرگان، آسمان4) ناحیه شهید‌ دارایی این مرکز، برگزار شد.

IMG_20240623_195252_477.jpg
2024-06-24 18:24:34

.

مشاهده IMG_20240623_195252_477.jpg
IMG_20240623_195252_477.jpg
مشاهده IMG_20240623_195416_474.jpg
IMG_20240623_195416_474.jpg
مشاهده IMG_20240623_195455_408.jpg
IMG_20240623_195455_408.jpg
مشاهده IMG_20240623_200942_437.jpg
IMG_20240623_200942_437.jpg
مشاهده IMG_20240623_200953_830.jpg
IMG_20240623_200953_830.jpg
    بیان دیدگاه