اکران پارچه‌نوشته با موضوع مشارکت حداکثری در مشهد

در آستانه دور دوم انتخابات، پارچه‌نگاشته‌هایی با موضوع گرامیداشت یاد و خاطره شهید جمهور، آیت‌الله رئیسی و در جهت تشویق به مشارکت حداکثری در انتخابات، به‌همت همسنگرهای مسجدی در سطح مشهد اکران شد.

DSC00997.jpg
2024-07-04 11:12:21

.

مشاهده DSC00997.jpg
DSC00997.jpg
مشاهده DSC01000.jpg
DSC01000.jpg
مشاهده DSC01003.jpg
DSC01003.jpg
مشاهده DSC01006.jpg
DSC01006.jpg
مشاهده DSC01007.jpg
DSC01007.jpg
    بیان دیدگاه