آغاز برگزاری آیین‌های ماه محرم در مساجد استان‌های خراسان

همزمان با فرارسیدن ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین# و دهه اول ماه محرم، آیین‌های عزاداری در مساجد شهرها و روستاهای سه استان خراسان آغاز شده است.

photo_2024-07-07_10-51-41.jpg
2024-07-07 13:30:04

.

مشاهده photo_2024-07-06_13-32-13.jpg
photo_2024-07-06_13-32-13.jpg
مشاهده photo_2024-07-06_20-05-05.jpg
photo_2024-07-06_20-05-05.jpg
مشاهده photo_2024-07-06_23-24-25.jpg
photo_2024-07-06_23-24-25.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_00-21-58.jpg
photo_2024-07-07_00-21-58.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_00-22-02.jpg
photo_2024-07-07_00-22-02.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_07-46-17.jpg
photo_2024-07-07_07-46-17.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_08-11-42.jpg
photo_2024-07-07_08-11-42.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_10-24-00.jpg
photo_2024-07-07_10-24-00.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_10-24-01.jpg
photo_2024-07-07_10-24-01.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_10-51-41.jpg
photo_2024-07-07_10-51-41.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_11-21-09.jpg
photo_2024-07-07_11-21-09.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_11-21-18.jpg
photo_2024-07-07_11-21-18.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_11-32-27.jpg
photo_2024-07-07_11-32-27.jpg
مشاهده photo_2024-07-07_11-32-28.jpg
photo_2024-07-07_11-32-28.jpg
    بیان دیدگاه