استفتائات

جدیدترین استفتائات مقام معظم رهبری

استفتائاتir_makarem_estefta.png
2018-01-31 10:00:00
احراز رضایت در استفاده از اموال دیگران
س. آیا در استفاده از اموال دیگران رضایت زبانی شرط است یا به صرف احتمال رضایت، می­ توان در آن مال تصرف کرد؟
ج. علاوه بر لفظ، هر عملی که بر این معنا دلالت داشته باشد نیز کافی است و لازم نیست حتماً لفظ باشد اما صرف احتمال رضایت کافی نیست.
صحبت تلفنی در مکان‌های عمومی
س. آیا صحبت تلفنی در مکانهای عمومی مخصوصا در کتابخانه و محیط کار که نیاز به تمرکز دارد، جایز است؟
ج. اگر موجب اذیت دیگران نشود، فی نفسه اشکال ندارد.
استفاده از قطعات دست دوم به جای نو
س. آیا استفاده از قطعات دست دوّم و مستعمل رایانه به جای قطعات نو، بدون این که به مشتری گفته شود، اشکال دارد؟
ج. غشّ در معامله محسوب شده و حرام است.
کپی گرفتن و تکثیر از سی دی های مذهبی
س. آیا کپی گرفتن و تکثیر از سی دی های سخنرانی یا عزاداری یا نرم افزار مذهبی و فرهنگی با سایر سی­دی ها تفاوت دارد؟
ج. احوط این است که در نسخه برداری و تکثیر نوارهای کامپیوتری که در داخل تولید شده است، حقوق صاحبانشان از طریق کسب اجازه از آنان رعایت شود؛ و فرقی در حکم موارد مذکور وجود ندارد.
مواد رنگی برگرفته از حشرات
س. برخی مواد رنگی از حشرات گرفته می شود، آیا خرید و فروش و یا استفاده از آنها به عنوان رنگ خوراکی در تولید مواد غذایی جایز است؟
ج. اگر از حشراتی گرفته شده که خون جهنده ندارند، و اجزاء حشره نیز در آن موجود نباشد، خرید و فروش و یا استفاده از آن به عنوان رنگ خوراکی مانعی ندارد.
سرکه حرارت دیده
س. اگر در صنایع غذایی، سرکه حرارت دیده و بجوشد، نجس می شود؟
ج. نجس نیست.
فروش دَرهم اجناس
س. در برخی شهرها میوه و امثال آن را به صورت درهم می فروشند، در حالی که بعضی از آنها خراب یا دارای کیفیت پایین هستند. حکم شرعی این نوع معامله چیست؟
ج. اگر خریدار این امر را قبول کرده باشد معامله صحیح است، و حق خیار فسخ ندارد.
تعویض برنج نامرغوب با مرغوب
س. اگر برنج مرغوب را با برنج غیر مرغوب معاوضه کنیم و مبلغی اضافه دریافت نماییم، معامله مذکور و مبلغ گرفته شده چه حکمی دارد؟
ج. ربای معاوضی بوده و حرام است، و معامله مذکور هم باطل می باشد.
دریافت دیرکرد در معامله نسیه
س.
الف) اگر پس از معامله به مشتری بگوییم، می‌توانی ثمن را دیرتر تحویل دهی به شرط آن که مقدار بیشتری بپردازی، اشکال دارد؟
ب) اگر پس از معامله به مشتری بگوییم می توانید ثمن را زودتر از زمان تعیین شده بدهید، و مقدار کمتری بپردازید، اشکال دارد؟
ج.
الف) ربا و حرام است.
ب) اشکال ندارد.
ذبیحه اهل کتاب
س. اگر کسی که سر حیوانی را می بُرد مسلمان نباشد، ولی تمام شرایط ذبح را رعایت کند، حیوان پاک و خوردن آن حلال است؟
ج. ذبح غیر مسلمان حلال نیست، هر چند سایر شرایط تذکیه­ ی شرعیه را مراعات کرده باشد.
فراموشی در رو به قبله کردن حیوان هنگام ذبح
س.
الف) اگر کسی موقع بریدن سر حیوان به خاطر فراموشی یا ندانستن مسأله، آن را رو به قبله قرار ندهد، آیا حیوان حرام می­ شود؟
ب) اگر کسی که سر حیوان را می برد، به خاطر فراموشی نام خدا را نبرد، آیا حیوان حرام می شود؟ و اگر به جهت ندانستن مسأله مراعات نشده، حکم چیست؟
ج.
الف) حیوان حرام نمی شود و خوردن آن اشکال ندارد.
ب) اگر از روی فراموشی بوده اشکال ندارد؛ ولی اگر حکم مسأله را نمی‌دانسته، حرام می‌شود.
تسمیه به غیر عربی هنگام ذبح
س. آیا گفتن معنی و ترجمه­ ی «بسم ­الله» و مانند آن، یا گفتن آن به زبان­های دیگر، در ذبح شرعی کفایت می کند؟
ج. بردن نام خدا هنگام ذبح، به هر زبانی باشد کفایت می کند، هر چند احتیاط در این است که به زبان عربی باشد.
جدا کردن یکباره­ ی سر حیوان جهت ذبح
س. جدا کردن یکباره­ ی سر حیوان، با دستگاه و شمشیر و مانند آن چه حکمی دارد؟
ج. حرام است که پیش از بیرون آمدن روح، سر حیوان را از بدنش جدا کنند، ولی با این عمل، حیوان حرام نمی­ شود.

منبع:http://www.leader.ir

    بیان دیدگاه