بازدید از شهرستان جوین و بخش عطاملک

یکشنبه هشتم آبان‌ماه حجت‌الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی‌ مرکز رسیدگی به امور‌ مساجد شهرستان‌ های خراسان رضوی با حضور در شهرستان جوین، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

1.jpg
2022-11-05 09:17:53

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، یکشنبه هشتم آبان‌ماه حجت‌الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی‌ مرکز رسیدگی به امور‌ مساجد شهرستان‌ های خراسان رضوی در ادامه بازدیدهای دوره ای با حضور در شهرستان جوین، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

حجت‌الاسلام امامی در ا‌ین دیدار ضمن  رسیدگی به امور مساجد شهرستان جوین و بخش عطاملک به تبیین راهبردها و برنامه‌های بلند ‌مدت امور مساجد استان پرداخت .همچنین‌ نسبت به بروز‌ رسانی سامانه‌های درون سازمانی تاکید داشت.

در این جلسه، که با حضور حجت الاسلام بوژمهرانی مدیر امور مساجد و‌امام جمعه شهرستان جوین‌ و حجت‌الاسلام پژوهش دبیر امور مساجد این شهرستان  و همچنین حجت الاسلام ایزانلو مدیر امور مساجد و امام جمعه بخش عطاملک برگزار شد؛ درخواست تجمیع برنامه های ابلاغی ‌استان‌، برگزاری دوره های آموزشی و .. مطرح شد.

مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۵۳-۴۱.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۵۳-۴۱.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۵۳-۴۲.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۵۳-۴۲.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۵۳-۵۶ (2).jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۵۳-۵۶ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۵۳-۵۶.jpg
photo_۲۰۲۲-۱۰-۳۰_۱۹-۵۳-۵۶.jpg
  بیان دیدگاه
  بازدید از شهرستان زاوه

  بازدید از شهرستان زاوه

  سه‌شنبه هفدهم آبان‌ماه حجت‌الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی‌ مرکز رسیدگی به امور‌ مساجد شهرستان‌‌های خراسان رضوی با حضور در شهرستان زاوه، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

  بیشتر
  بازدید از شهرستان خوشاب

  بازدید از شهرستان خوشاب

  دوشنبه نهم آبان ماه حجت الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های خراسان رضوی  با حضور در شهرستان خوشاب، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

  بیشتر
  بازدید از شهرستان سبزوار

  بازدید از شهرستان سبزوار

  یکشنبه هشتم آبان ماه حجت الاسلام محمد امامی روشناوند، مدیر اجرایی‌ مرکز رسیدگی به امور مساجد شهرستان‌های خراسان رضوی ‌با حضور در شهرستان سبزوار، از فعالیت‌های مساجد و نواحی تحت پوشش این مرکز، بازدید کرد.

  بیشتر