همایش ائمه جماعات شهرستان‌های درگز و کلات

همایش ائمه جماعات شهرستان‌های درگز و کلات، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مهدوی ارفع، رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان در مدرسه علمیه امیرالمؤمنین درگز برگزار شد.

DSC_2208.jpg
2024-01-09 11:15:54

.

مشاهده DSC_2173.jpg
DSC_2173.jpg
مشاهده DSC_2182.jpg
DSC_2182.jpg
مشاهده DSC_2184.jpg
DSC_2184.jpg
مشاهده DSC_2186.jpg
DSC_2186.jpg
مشاهده DSC_2190.jpg
DSC_2190.jpg
مشاهده DSC_2192.jpg
DSC_2192.jpg
مشاهده DSC_2193.jpg
DSC_2193.jpg
مشاهده DSC_2195.jpg
DSC_2195.jpg
مشاهده DSC_2197.jpg
DSC_2197.jpg
مشاهده DSC_2199.jpg
DSC_2199.jpg
مشاهده DSC_2205.jpg
DSC_2205.jpg
مشاهده DSC_2208.jpg
DSC_2208.jpg
مشاهده DSC_2214.jpg
DSC_2214.jpg
مشاهده DSC_2222.jpg
DSC_2222.jpg
مشاهده DSC_2230.jpg
DSC_2230.jpg
مشاهده DSC_2234.jpg
DSC_2234.jpg
    بیان دیدگاه