اکران ویژه‌برنامه همسنگرهای مسجدی در مساجد مشهد

ویژه‌‌ برنامه انتخاباتی همسنگرهای مسجدی در 110 مسجد مشهد اکران شد.

photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۲۷-۰۱ (2).jpg
2024-02-27 11:51:40

به گزارش روابط عمومی مرکز رسیدگی به امورمساجد استانهای خراسان ویژه برنامه همسنگرهای مسجدی که به همت مرکز هنر و رسانه امور مساجد استان‌های خراسان پیرامون نقش مساجد در انتخابات تولید و از شبکه های سراسری در حال پخش است، در 110 مسجد مشهد نیز اکران شد.

این ویژه برنامه در 11 قسمت 30 دقیقه ای با حضور مهمانان کشوری از جمله حجج اسلام والمسلمین پناهین، راجی، طائب، صالح پرور و آقایان مجید اسماعیلی، خواجه پور تولید و پخش شده است.

مرکز هنر و رسانه امور مساجد استان‌های خراسان، ساخت برنامه‌های تلویزیونی مثل مسجدنشان و بوریا، مستند عبای شهر، فیلم کوتاه مهمان مسجد و... را در کارنامه دارد.

مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۳_۱۰-۱۸-۴۵.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۳_۱۰-۱۸-۴۵.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۱۸-۲۹-۴۴.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۱۸-۲۹-۴۴.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۱۸-۲۹-۴۵.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۱۸-۲۹-۴۵.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۲۷-۰۱ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۲۷-۰۱ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۲۷-۰۱ (3).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۲۷-۰۱ (3).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۲۷-۰۱ (4).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۲۷-۰۱ (4).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۲۷-۰۱.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۲۷-۰۱.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۳۰-۲۴.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۲-۲۶_۲۲-۳۰-۲۴.jpg
    بیان دیدگاه