شصت و ششمین دوره آموزشی بدو امنا و بیست و سومین دوره آموزشی بدو خدّام برگزار شد

شصت و ششمین دوره آموزشی بدو امنا و بیست و سومین دوره آموزشی بدو خدّام مساجد سبزوار در آستان مقدس امامزاده حسن# کوشک برگزار شد.

photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۶.jpg
2024-03-12 12:22:32

به‌گزارش روابط‌عمومی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، شصت و ششمین دوره آموزشی بدو امنا و بیست و سومین دوره آموزشی بدو خدّام مساجد سبزوار، با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد این شهرستان , در آستان مقدس امامزاده حسن# کوشک برگزار شد.

نگاه تمدنی به مسجد، آشنایی با جایگاه ارکان مساجد، آشنایی با ظرفیت‌های مساجد و مهارت ارتباط مؤثر از سرفصل‌هایی بود که در دوره آموزشی بدو خدمت امنا‌ با حضور اساتیدی از مشهد تدریس شد.

همچنین در دوره آموزشی خدام مباحثی همچون پدافند غیر عامل، مهارت‌های اطفای حریق و آموزش مسائل ایمنی، آموزش مسائل بهداشت محیط و مسائل مربوط به ایمنی و سلامت، در کنار نگاه تمدنی به مسجد و بیان احکام مربوط به مسجد، تدریس شد.

این دوره آموزشی‌، با حضور اساتید مرکز رسیدگی به امور مساجد استان و مربیان مرکز بهداشت و سازمان آتش‌نشانی شهرستان سبزوار و سایر اساتید برگزار شد.

گفتنی است، مدیریت آموزش مرکز رسیدگی به امور مساجد استان‌های خراسان، در راستای رسیدن به مسجد تراز اسلامی، دوره‌های بدو امامت، بدو خدمت و ضمن خدمت را برای ارکان مساجد اعم از امام جماعت، اعضای هیئت امنا و خدام، برگزار می‌کند.

مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۶ (3).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۶ (3).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۶ (4).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۶ (4).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۶ (6).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۶ (6).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۷.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۷.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۸.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۸.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۹.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۷_۱۳-۳۹-۳۹.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۴۴.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۴۴.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۴۶.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۴۶.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۴۷.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۴۷.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۴۸.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۴۸.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۴۹.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۴۹.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۵۰.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۵۰.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۵۱.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۵۱.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۵۲.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۵۲.jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۵۳ (2).jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۵۳ (2).jpg
مشاهده photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۵۳.jpg
photo_۲۰۲۴-۰۳-۱۰_۱۱-۴۶-۵۳.jpg
    بیان دیدگاه

    نظرات