نماز تکرار شدنی نیست

Capture.JPG
2022-12-10 13:56:21

حاج آقا قرائتی: بعضی‌ها فکر می‌کنند نماز تکراری است! نماز تکراری نیست؛ کسی که چاه می‌کند، در نگاه اول کندن او و کلنگ زدنش تکراری به نظر می‌آید، ولی این کار حقیقتا تکرار نیست. چون با این تکرار هربار یک مقدار عمق چاه بیشتر می‌شود. کسی هم که از نردبان بالا می‌رود، هر قدم که بر می‌دارد، بالاتر می‌رود؛ این قدم‌ها هیچگاه تکرار نیست. نماز هم تکرار نیست. اگر در نماز توجه داشته باشیم، نماز ‌هجدهم ما غیر از نماز هفدهم خواهد بود و یک پله بالا خواهیم رفت. نماز معراج و نردبان مومن است برای رسیدن به کمالات.

    بیان دیدگاه