به خداوند گمان نیک ببر

photo_2023-01-24_11-36-25.jpg
2023-01-24 13:17:34

امام رضا علیه السلام: 

به خداوند گمان نیک ببر؛ زیرا خداى عزّوجلّ مى فرماید: من نزد گمان بنده مؤمن خویشم؛ اگر گمانِ او به من نیک باشد، مطابق آن گمان با او رفتار کنم و اگر بد باشد نیز مطابق همان گمانِ بد با او عمل کنم

????الکافی جلد‏2 صفحه‏72

    بیان دیدگاه