خطر بزرگ غفلت

photo_2023-01-23_13-57-46.jpg
2023-01-23 17:09:54

شاید واقعاً برای انسان، هیچ خطری بالاتر و هیچ دشمنی بزرگتر از غفلت نباشد.
مقام معظم رهبری مدظله العالی 1375/10/28

    بیان دیدگاه